Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoai

1

Đinh Văn Viên

Chủ tịch UBND xã

0835 931 133

2

Đinh Văn Cư

Phó Chủ tịch UBND xã

0366 883 249

3

Đinh Văn Kia

Phó Chủ tịch UBND xã

0823 708 095

4

Nguyễn Ngọc Hoàng

Văn phòng - Thống kê xã

0388 850 113

5

Đinh Văn Sang

Văn phòng - Thống kê xã

0336 880 423

6

Trần Thị Thúy Hường

Tài chính - Kế toán xã

0983 667 649

7

Đinh Thị Huyên

Tư pháp - Hộ tịch xã

0946 749 023
8 Nguyễn Thị Hồng Nhựt Văn hóa - Xã hội xã 0366 022 685
9 Đặng Quốc Tuấn Địa chính - Xây dựng xã 0973 930 495
10 Nguyễn Anh Hà Địa chính - Xây dựng xã 0364 748 088
 

 

STT Bộ phận Số điện thoại
1 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Sơn Thượng 055 3864 370
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị trấn Di Lăng | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Ba- Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại: 0835442668 - Email: thitrandilang-sonha@quangngai.gov.vn

ipv6 ready