Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số127-TB/ĐU thông báo về việc trực Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 16-04-2024
2 Số:1570/TB-BLĐTBXH Về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp 12-04-2024
3 Số15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15 NĂM 2024 08-04-2024
4 Số106/UBND V/v góp ý điều chỉnh Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2023 -2030 và hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 05-04-2024
5 Số49/BC-UBND Kết quả họp dân lấy ý kiến về công tác bố trí Tái định cư để thực hiện Dự án: Xử lý sạt lở và tái định cư các hộ dân điểm sạt lở Van Cà Vãi Địa điểm: Tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng 03-04-2024
6 Số28/TB-UBND Kết luận của CT UBND thị trấn Di lăng 29-03-2024
7 Số:93/UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, khoáng sản trên địa bàn thị trấn Di Lăng 29-03-2024
8 Số515/QĐ-UBND Về việc công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Hà, giai đoạn 2023 - 2027 29-03-2024
9 Số05/CTr-UBND Chương trình công tác của quý II năm 2024 của UBND thị trấn Di Lăng 28-03-2024
10 Số:06/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 4 28-03-2024
11 BC40/BC-UBND Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 14-03-2024
12 KH22/KH-UBND Triển khai duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Uỷ ban nhân dân thị trấn Di Lăng năm 2024 12-03-2024
13 KH24/KH-UBND Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thị trấn Di Lăng 12-03-2024
14 KH23/KH-UBND Chuyển đổi số Ủy ban nhân dân thị trấn Di Lăng năm 2024 12-03-2024
15 QĐ281/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-03-2024
16 QĐ/249/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-02-2024
17 QĐ21/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thị trấn Di Lăng 23-02-2024
18 QĐ21/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thị trấn Di Lăng 23-02-2024
19 KH18/KH-UBND Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các Chỉ số CCHC năm 2024 15-02-2024
20 KH14/KH-UBND Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị trấn Di Lăng năm 2024 26-01-2024
21 Số:168/UBND-LĐTBXH phối hợp thông báo tuyển dụng lao động của Công ty thép hòa phát Dung Quất Quảng Ngãi 18-01-2024
22 Số:168/UBND-LĐTBXH Thông báo tuyển chọn thực tập sinh Nam đi thực tập tại Nhật Bản đợt 1 Năm 2024 18-01-2024
23 QĐ75/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 12-01-2024
24 QĐ71/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11-01-2024
25 Số:05/TB-UBND Về việc đăng ký vị trí bán Hoa trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, trên địa bàn thị trấn Di Lăng 10-01-2024
26 Số:03/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND thị trấn Di Lăng 08-01-2024
27 Số:02/QĐ-UBND Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 08-01-2024
28 Số66-KH/ĐU Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy với nhân dân thị trấn Di Lăng năm 2024 05-01-2024
29 Số:03/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn thị trấn Di Lăng 03-01-2024
30 Số:01/QĐ-UBND Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi 03-01-2024
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị trấn Di Lăng | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Ba- Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại: 0835442668 - Email: thitrandilang-sonha@quangngai.gov.vn

ipv6 ready