Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023

25/03/2024 16:24    578

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2024

Công tác khen thưởng luôn được thực hiện kịp thời, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình theo các quy định hiện hành. Đặc biệt công tác tổ chức bình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng.

 

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của xã hội, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, trước hết các Cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận các tổ chức chính trị xã hội phải nhận thức rõ vai trò, vị trí, tác dụng và nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước, của những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, coi đó là biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới; đồng thời, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, có sự phối hợp giữa Đảng, Chính quyền với Mặt trận và các tổ chức chính trị nhân dân, đảm bảo các mặt hoạt động thi đua, nhằm vào mục đích hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước đề ra là yếu tố quyết định đối với tính hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của phong trào thi đua yêu nước cũng như công tác khen thưởng hiện nay.

                        Đồng chí Đinh Văn Một - PBT thường trực, CT HĐND và đồng chí Bùi Văn Ba trao tặng giấy khen

 

                                          Đồng chí Bùi Văn Ba - CT UBND thị trấn Di Lăng phát biểu tại Hội nghị

   Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của xã hội, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, trước hết các Cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận các tổ chức chính trị xã hội phải nhận thức rõ vai trò, vị trí, tác dụng và nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước, của những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, coi đó là biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới; đồng thời, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, có sự phối hợp giữa Đảng, Chính quyền với Mặt trận và các tổ chức chính trị nhân dân, đảm bảo các mặt hoạt động thi đua, nhằm vào mục đích hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước đề ra là yếu tố quyết định đối với tính hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của phong trào thi đua yêu nước cũng như công tác khen thưởng hiện nay.

 

 

                             

 

 

Nguyễn Văn Báu

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị trấn Di Lăng | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Ba- Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại: 0835442668 - Email: thitrandilang-sonha@quangngai.gov.vn

ipv6 ready